Podczas spotkań online, które będą się odbywały w czwartki od godziny 21:00, będę omawiał tematy, wylistowane poniżej – po jednym temacie na każde spotkanie. Spotkania będą się odbywały na zamkniętej grupie na FB – Rozmowy o Astralu online. Uczestnictwo w grupie jest w pełni bezpłatne dla Absolwentów moich Warsztatów OOBE, natomiast dla innych osób zainteresowanych tematami astralnymi uczestnictwo w grupie jest płatne. Tematy podzielone są na dwie grupy: tematy dla wszystkich osób i tematy dla Absolwentów oraz osób, które zdecydowały się na pakiet roczny. Te drugie omawiane będą w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 21:00. Z czasem lista tematów będzie uzupełniana (również o tematy proponowane przez uczestników). Każdy kolejny temat będzie wybierany przez uczestników grupy w ankiecie. Każde spotkanie będzie trwało około 1.5 do 2 godzin + czas na odpowiedzi na Wasze pytania związane z omawianym tematem.

 

Wszystkie spotkania po ich zakończeniu będą zarchiwizowane, a dostęp do nich będą miały osoby, które uczestniczyły w grupie Rozmowy o Astralu online w czasie gdy odbywało się dane spotkanie.

 

Uwaga! 🙂 Podczas każdego spotkania odbywającego się w pierwszy czwartek miesiąca będzie losowanie gdzie do wygrania będzie darmowy udział w Warsztatach OOBE.

Koszt udziału w grupie:

 • $ 100
  Miesięcznie
  • – Miesięczny udział w spotkaniach (4 spotkania)
  • – Dożywotni dostęp do archiwalnych spotkań, z okresu uczestnictwa

 • $ 900
  Rocznie (taniej o 25%)
  • – Roczny udział w spotkaniach (52 spotkania)
  • – Dożywotni dostęp do archiwalnych spotkań, z okresu uczestnictwa
  • – Dostęp do wszystkich archiwalnych spotkań, w czasie trwania abonamentu
  • – Dostęp do nagrań dla Absolwentów Warsztatów OOBE

Tematy dla wszystkich uczestników spotkań online:

1
Pole morficzne (morfogenetyczne)
Pole morficzne jest specyficzną formą energii, która stanowi obszar wymiany energetyczno-informacyjnej, scalając tym całą materię - zarówno ożywioną jak i nieożywioną. Dzięki temu polu możemy w stanach medytacyjnych komunikować się z innymi istotami.
2
Cykl inkarnacyjny
Doświadczamy fizyczności odbywając cykle inkarnacyjne, które wypełniają plan nauki w intensywnej szkole fizycznej. Dlaczego więc są to cykle inkarnacyjne a nie reinkarnacyjne?
3
Efekt Indianina
Czy wszystkie nasze wspomnienia astralne są takimi, jakimi je pamiętamy? Dlaczego nie mamy snów i wizji dotyczących "naszych" inkarnacji, które odbywały się na innych planetach?
4
Życie pozaziemskie
Jak wygląda życie na innych planetach? Jakimi systemami filozoficznymi się kierują, czy prowadzą wojny i co jest walutą wśród istot, które osiągnęły już kres swojego rozwoju?
5
Metody pracy z energiami
Każdy człowiek - najczęściej nieświadomie - pracuje z wieloma formami energii. W jaki sposób robić to świadomie i jakie możemy mieć z tego namacalne korzyści?
6
Lumin
Kim jest Lumin? Kto i w jakim celu go stworzył? W jaki sposób możemy się z nim skontaktować i w czym może nam pomóc? Oraz kim jest Limra, siostra Lumina.
7
Psychodeliki
Z greckiego psyche (dusza) + delos (objawić). Czy należy traktować je jako narkotyki? Jakie są rodzaje psychodelików, i w jaki sposób mogą pomóc w rozwoju duchowym?
8
Odmienne stany świadomości
Czym są odmienne stany świadomości oraz stany rozszerzonej świadomości? Jakie są ich rodzaje? I czy OOBEnauta i Podróżnik Astralny oznacza to samo?
9
Rola snu w życiu człowieka
Jakie funkcje pełni sen? Jakie są rodzaje snów? Jakie czynności podejmują nasze ciała astralne w momencie gdy nasza świadomość jest uśpiona i dlaczego po przebudzeniu pamiętamy jedynie urywki zdarzeń astralnych?
10
Hipnoza
Czym dokładnie jest hipnoza? Jakie są jej możliwości oddziaływania terapeutycznego i w jaki sposób można z niej korzystać w kontekście Podróży astralnych?
11
Początki ludzkości
Jak wyglądały początki rozwoju ludzkości? Kto i w jaki sposób nas stworzył? Czy pierwsi ludzie mieli kontakt ze swoimi stwórcami? Jaki jest cel istnienia ludzkości?
12
Poprzednia cywilizacja na Ziemi
Czy ludzkość jest pierwszą zaawansowaną cywilizacją zamieszkującą Ziemię? Jak wyglądało ich życie? Czy pozostawili po sobie jakieś ślady i dlaczego odeszli?
13
Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja jest dla nas zagrożeniem czy zbawieniem? Jak wyglądał jej rozwój na innych planetach? Czy sztuczną inteligencję będzie można uznać za "żywą"?
14
Neoszamanizm
Czym jest szamanizm i w jaki sposób ewoluował we współczesny, "miejski" Neoszamanizm? Jakie rytuały oparte na enteogenach mogą posłużyć naszemu rozwojowi?
15
Samouzdrawianie
W jaki sposób pracować z konkretnymi energiami, aby te działały uzdrawiająco na nasze ciało fizyczne? Jakie są ewentualne pułapki samouzdrawiania?
16
Zakotwiczenie w fizyczności
Podróże astralne są najpiękniejszą przygodą jakiej może doświadczyć człowiek. W jaki sposób podróżować, aby nie zatracić chęci życia w fizyczności?
17
Podstawy medytacji
Medytacja nie jest siedzeniem w niewygodnej pozycji i próbą niemyślenia o niczym - to zaledwie wstęp do szerokiej i niezwykłej gamy narzędzi rozwojowych.
18
Przyszłość Ziemi
Jak będzie wyglądało życie na naszej planecie w przyszłych okresach? Co będzie je kształtowało i czy jako ludzkość wrócimy do swoich korzeni?
19
Joga Nidra
Czym jest starożytny stan odmiennej świadomości nazywany Joganidra? W jaki sposób go ćwiczyć i jakie korzyści rozwojowe oraz zdrowotne może nam dać?
20
Linie czasu
Wszystkie wybory, które możemy dokonać w trakcie życia fizycznego są zapisane na liniach czasu. Nie jesteśmy w stanie zboczyć z tych ścieżek, gdzie zatem miejsce na wolną wolę?
21
Prawo przyciągania
Prawo przyciągania jest zasadą rządzącą i scalającą naszą fizyczność. Korzystać z niego możemy przez odpowiednie przemieszczanie się po liniach czasu. W jaki sposób to robić?
22
Czakramy
Czakry są przetwornikami energii, scalającymi nasze ciała fizyczne z ciałami astralnymi. W jaki sposób pracować z czakrami, aby rozwijać się duchowo?
23
Miejsca mocy na Ziemi
Starożytni ludzie potrafili wyczuwać Czakramy Ziemi, budując w tych miejscach świątynie i monumenty. W jaki sposób funkcjonuje specyficzna siatka energii i jak z niej korzystać?
24
Przybysze z obcych planet
Ziemia od wieków jest obserwowana przez obce, przyjaźnie do nas nastawione cywilizacje. Kim są? Dlaczego pozostają jedynie biernymi obserwatorami naszej planety i ludzkości?
25
Energia Kundalini
Starożytna Joga Kundalini jest metodą na aktywację energii stabilizującej pracę czakr. W jaki sposób z niej korzystać, aby doznać mistycznych stanów świadomości?
26
Szkoły astralne
Od pewnego momentu w rozwoju Podróżnika mamy dostęp do niefizycznych szkół astralnych, gdzie doświadczamy szybkiego rozwoju. Czym są te szkoły i kto je prowadzi?
27
Obszar Przejściowy
Jest najbliższym fizyczności, zamieszkanym, rozwiniętym obszarem astralnym. Jak wygląda tamtejsza egzystencja i dlaczego jest to "punkt przesiadkowy" większości Zielonych?
28
Paralelizmy linii czasu
Linie czasu działają w nierozerwalnej jedności z systemem paralelizmów, fraktalnie uzupełniają cykl rozwojowy w fizyczności. Na czym polega ten mechanizm?
29
Struktura ciała astralnego
Ciało astralne zbudowane jest z warstw energetycznych na kształt struktury warstw jakie ma cebula. Jakie są metody na doenergetyzowanie ciała astralnego i jakie daje to korzyści?
30
Egregory
Egregory są specyficzną formą istot niesamoświadomych będących sumą podobnych myślokształtów ludzi czy i innego rodzaju istot. Czy są dla nas zagrożeniem?
31
Wybudzanie podróżników
Czym jest proces wybudzania podróżników, w jaki sposób przebiega i jakie są rezultaty takich działań? Kto dokonuje takich procesów i na kim może ich dokonać?
32
Bioenergoterapia
W jaki sposób działa bioenergoterapia? Czy istnieją spore różnice pomiędzy bioenergoterapeutą, a egzorcystą przy założeniu, że jedni i drudzy pracują z energiami?
33
Buddyzm w kontekście szczęścia
Buddyzm, czyli "nauka przebudzonego". Czym jest szczęście i trwałe szczęście. Jak osiągać te dwa stany, aby poprawić jakość naszego życia w fizyczności?
34
Śmierć kliniczna
Czy śmierć kliniczna ma coś wspólnego ze śmiercią biologiczną? Gdzie trafiają osoby, które jej doświadczają i dlaczego w większości przypadków wracają odmienione?
35
Prekognicja
W jaki sposób działa umiejętność przewidywania przyszłych zdarzeń, w jaki sposób się tego nauczyć i jak odpowiednio interpretować nasze wizje?
36
OOBE w historii i literaturze
Kolebką stanu OOBE nie jest Buddyzm jak wielu uważa. Temat poruszany był w wielu, odległych od siebie zakątkach Ziemi, co ma potwierdzenie w literaturze i sztuce.
37
Dawna historia Słowian
Słowianie w swojej kulturze korzystali z możliwości uzyskiwania odmiennych stanów świadomości. Czy do dnia dzisiejszego zachowały się Słowiańskie metody i opowieści?
38
Zieloni i Niebiescy
Najistotniejsze różnice w budowie ciał astralnych klasyfikują je na dwie grupy - ciała astralne "Zielone" i "Niebieskie". Jakie są wady, zalety i cele rozwojowe każdej z grup?
39
Metody kontaktu z MTJ-em
Bezpośredni kontakt z MTJ-em wymaga wielu lat intensywnego doświadczenia w podróżowaniu. Czy istnieją pośrednie metody dające możliwość kontaktu z MTJ-em?
40
Mindfullness
Metody rozwoju świadomości przez pozostawanie uważnym, nieoceniającym obserwatorem wywodzą się z Buddyzmu i liczą sobie 2500 lat. W jaki sposób je wykorzystywać?
41
Higiena snu
Sen odgrywa ważną rolę w kontekście naszej egzystencji fizycznej i astralnej. Jak polepszyć jego jakoś? Co zrobić, żeby móc spać zaledwie 3-4 godziny i być w pełni wypoczętym?
42
Dieta i suplementy a rozwój duchowy
Energie ciała fizycznego i astralnego przenikają się i wpływają na siebie wzajemnie. Utrzymanie odpowiedniej diety może wpłynąć na funkcjonowanie naszego ciała astralnego.
43
Wychowanie świadomych dzieci
Dzieci mają naturalną zdolność do osiągania i utrzymywania odmiennych stanów świadomości. W jaki sposób pomóc dzieciom przejść przez proces dojrzewania świadomości?
44
Ścieżka rozwoju ludzkości
Ludzie w cyklu inkarnacyjnym mają do osiągnięcia cele indywidualne, ale też jako cała cywilizacja mamy do spełnienia pewne cele. Na czym one polegają?
45
Obszar Dryfów
Obszar Dryfów, o którym pisałem w "Regresach" pozwala doświadczyć stanu przejściowego pomiędzy materią a czystymi formami energii. W jaki sposób tam dotrzeć?
46
Kontakt z innymi inkarnacjami
Pomocnicy, którzy zawsze towarzyszą nam podczas początków naszych podróży są istotami z naszego cyklu inkarnacyjnego. W jaki sposób się z nimi skontaktować?
47
Relacja my-MTJ
Z MTJ-em łączy nas specyficzna więź. W pewnym kontekście on jest nami, w innym - my nim. Jednak nie oznacza to tego samego. Na czym polega więc ta relacja?
48
Świat widziany oczyma ciała astralnego
Podczas doświadczania odmiennych stanów świadomości, rzeczywistość postrzegamy percepcją naszego ciała astralnego. Jak ono działa i jakie daje możliwości rozwojowe?
49
Obszar Potępionych
Istoty zamieszkujące ten obszar można uznać z ludzkiej perspektywy jako "złe". Co kieruje ich zachowaniem, czy faktycznie są złe i jak zachować BHP względem tych istot?
50
Życie po śmierci fizycznej
Co się z nami dzieje po śmierci fizycznej? Gdzie trafiamy i w jaki sposób zmieniają się nasze pozafizyczne cele, pragnienia oraz postrzeganie rzeczywistości

Tematy dla Absolwentów Warsztatów OOBE:

1
Medytacja wspomagająca pracę mózgu
Medytację wizualizacyjną można zaadaptować do poprawy pracy naszego mózgu, tworzenia nowych połączeń neuronowych i wspomagania pamięci. Na tym spotkaniu opowiem Wam o tej formie medytacji tłumacząc jej założenia i wspólnie ją wykonamy.
2
Praca z wibracjami podczas świadomych snów
Podczas LD z łatwością możemy wywołać wibracje - dokładnie te, które są niezbędne do osiągnięcia w pełni nieprzerwanego stanu OOBE. Praca z wibracjami podczas LD uzupełnia cykl rozwojowy, pozwalając nam łatwiej osiągać wibracje w fizyczności.
3
Energetyczny "Efekt Dopplera"
Odpowiednia praca z wibracjami (nawet w ich lekkiej formie), która naprzemiennie aktywuje kolejne, lub wybrane czakry pozwala odblokować uśpione formy energii. Możemy je wykorzystać do pogłębienia transu lub uzyskania różnych form Podróży Astralnych.
4
Cywilizacja Azerów
Azerowie są rdzennymi mieszkańcami Obszaru Lim. Tworzą swoją cywilizację, z osiągnięciami technologicznymi opartymi o energię tego obszaru. Jesteśmy dla nich tak samo egzotyczni jak oni dla nas, a kontakt z nimi jest rozwojowy dla obu storn.
5
Obszary Mentalne
Każdy z obszarów astralnych (w tym fizyczność) ma swój sub-obszar nazywany Obszarem Mentalnym. To tam trafiamy podczas stanów medytacyjnych. Obszary te różnią się swoją specyfiką, która zależy od obszaru głównego, do którego Mentalny przynależy.
6
Rozwój czakry Trzeciego Oka
Czakra trzeciego oka, w kontekście astralnym pozwala nam korzystać ze zmysłów ciała astralnego, rozszerzając naszą percepcję na dostrzeganie zjawisk niefizycznych. Jej rozwój pomaga również w kontaktach z naszymi pomocnikami z poziomu fizyczności.