Głębokie fazowanie

Głębokie fazowanie – zaawansowana dla podróżników zakotwiczonych w fizyczności (nadal żyjących w fizyczności) umiejętność polegająca na złożonym fazowaniu pozwalającym dostrajać się do wysoko radiacyjnych, wielopłaszczyznowych lokalizacji w Astralu.

Ident

IdentIdent - indywidualny, niepowtarzalny odcisk energetyczny, który posiada każda istota zamieszkująca przestrzeń astralną.   Ident posiada kilka cech wspólnych, dla wszystkich istot: 1. Jest w pełni unikalny - nie istnieją dwie istoty o tak... – indywidualny, niepowtarzalny odcisk energetyczny, który posiada każda istota zamieszkująca przestrzeń astralną.   IdentIdent - indywidualny, niepowtarzalny odcisk energetyczny, który posiada […]

Ciało astralne

Ciało astralneCiało astralne - zgodnie z semantyką religii zachodnich ciało astralne można nazwać duszą, samoświadomej istoty. Ciało astralne jest skupiskiem różnego spektrum energii należących do jednej samoświadomej istoty, tworząc jej pełną jaź... – zgodnie z semantyką religii zachodnich ciało astralneCiało astralne - zgodnie z semantyką religii zachodnich ciało astralne można nazwać duszą, samoświadomej istoty. Ciało […]

Międzystan

Międzystan – przestrzeń świata astralnego, która zasięgiem łączy wszechświat fizyczny z zewnętrznymi warstwami świata astralnego. Podczas świadomego opuszczenia ciała fizycznego pierwszą częstotliwością, w której się znajdujemy jest właśnie MiędzystanMiędzystan - przestrzeń świata astralnego, która zasięgiem łączy wszechświat fizyczny z zewnętrznymi warstwami świata astralnego. Podczas świadomego opuszczenia ciała fizycznego pierwszą częstotliwością, w której się znajdujemy jest.... […]

Zmysł identyfikacji

Zmysł identyfikacji – pozwala nam dowiedzieć się czegoś o istocie będącej obiektem naszego zainteresowania na podstawie Identu tej istoty. Dowiemy się np. czy ta istota żyła kiedykolwiek w jakimś wszechświecie fizycznym, albo czy była kiedyś człowiekiem. Oczywiście jeżeli to Obenauta to bardzo szybko to rozpoznamy, tak samo jak istoty, które nie są samoświadome jak np. […]

OSPUO (Obszar stworzony przez umysł obserwatora)

Obszar stworzony przez umysł obserwatora – obszar do którego zazwyczaj trafiamy zaraz po świadomym opuszczeniu ciała fizycznego. Termin został zaproponowany przez Darka Sugiera, który uważał, że owym obserwatorem jest istota opuszczająca swoje ciało fizyczne. Z moich wieloletnich obserwacji i prób badania OSPUOObszar stworzony przez umysł obserwatora - obszar do którego zazwyczaj trafiamy zaraz po świadomym […]

MUM (Metoda uwięzionych myśli)

Metoda uwięzionych myśliMetoda uwięzionych myśli - metoda kontroli myśli, uczuć i emocji, które pojawiają się w moim umyśle. W momencie, gdy zauważam, że dana myśl/uczucie/emocja opuszcza obszar oddziaływania mojego ciała astralnego (czyli obrazowo mówiąc obs... – metoda kontroli myśli, uczuć i emocji, które pojawiają się w moim umyśle. W momencie, gdy zauważam, że dana myśl/uczucie/emocja […]

MTJ (Moja Totalna Jaźń)

Moja Totalna Jaźń – samoświadoma istota, posiadająca wiedzę i doświadczenia swoich przeszłych oraz przyszłych wcieleń fizycznych. Jest niezależnym bytem, który z własnej woli zaczął doświadczać kolejnych wcieleń fizycznych, np. na Ziemi. Relacja MTJMoja Totalna Jaźń - samoświadoma istota, posiadająca wiedzę i doświadczenia swoich przeszłych oraz przyszłych wcieleń fizycznych. Jest niezależnym bytem, który z własnej woli […]