Ciało astralne

Ciało astralne – zgodnie z semantyką religii zachodnich ciało astralne można nazwać duszą, samoświadomej istoty. Ciało astralne jest skupiskiem różnego spektrum energii należących do jednej samoświadomej istoty, tworząc jej pełną jaźń. Energie tworzące ciało astralne są jego kolejnymi warstwami począwszy od energii rozproszonych o małym natężeniu, skończywszy na energii silnie skupionej, silnie wibrującej i o bardzo dużym natężeniu. Warstwy te można usystematyzować pod względem ich oddziaływania od zewnętrznych po wewnętrzne.

W zależności od radiacji przestrzeni (określenie używane umownie) pewne z energii/warstw ciała astralnego muszą zostać chwilowo porzucone, dając uaktywnić się głębszym warstwom, aby móc egzystować w danej przestrzeni. R. Monroe wspominał, że wychodził ze swojego ciała astralnego i był wtedy w ciele o subtelnej strukturze dającym inne możliwości.

Kolejne warstwy są różne nazywane w nurcie ezoterycznym: ciała energetyczne, ciała eteryczne, ciało mentalne. Wymienić tu można jeszcze sporo nazw używanych w różnych nurtach, jednak mam wrażenie, że niewielu podróżników poświęca swój czas na ich dokładne poznanie, przez co w obiegowych informacjach często zdarzają się poważne błędny merytoryczne czy różnego rodzaju nieścisłości budująca fałszywy obraz jakoby: a) ciało astralne nie było główną bazą skupiające wewnętrzne „ciała”/energie, b) istniało jedynie kilka rodzajów ciał, w których może egzystować nasza świadomość.

Niektóre z warstw ciała astralnego potrafią być do pewnego stopnia samoświadome i podejmować decyzje niezależne od ciała astralnego jako całości, jednak zawsze pozostają w zgodzie z ogólnie nakreślonym kursem.

 

Zgodnie ze stanem mojej wiedzy na dzień 19.04.2020 ciało astralne składa się z 27 typów energii, które wykazują różne tendencje. Struktura ciała astralnego jest jednym z tematów, którym poświęcam sporo czasu już od początku moich podróży.