Międzystan

Międzystan – przestrzeń świata astralnego, która zasięgiem łączy wszechświat fizyczny z zewnętrznymi warstwami świata astralnego. Podczas świadomego opuszczenia ciała fizycznego pierwszą częstotliwością, w której się znajdujemy jest właśnie Międzystan.

W zależności od wewnętrznych (naszych) czynników możemy znaleźć się na planie fizycznym, który nas w pełni dotyczy lub w jednym z wariantów planu fizycznego, który w odczuciu i postrzeganiu może być niezmienny, jednak nie daje nam wtedy – będąc w ciele astralnym – możliwości jakiejkolwiek ingerencji w jego strukturę.