Wpisy w tym dziale są rozmieszczone zgodnie z podziałem na rozdziały. Pozycje oznaczone kolorem szarym będą z czasem uzupełniane – na razie stanowią mój plan opisania moich doświadczeń.

I. Pierwsze spotkanie z MTJ-em

1. Powody spotkania

2. Spontaniczne wyjścia

3. Poprzednie wcielenia

4. Szkoła astralna

5. Paralelizmy

6. Praca z energią

7. Nakreślenie drogi

8. Ingerencja w fizyczność

II. Struktura astralu

1. Opis ogólny

2. Wymiarowość

3. Powody moich umiejętności

4. Struktura astralu

5. Obszary tworzone przez umysły obserwatorów

6. Strażnicy

7. Komunikacja z istotami astralnymi

8. Hierarchia

9. Bramy wejściowe

10. Bramy wyjściowe

III. Nauka przez próby i błędy

1. Opuszczanie ciała – metody wewnętrzne

2. Opuszczanie ciała – metody zewnętrzne

3. Dostrojenie

4. Błędne założenia powiązane z fizycznością

5. Regresy

IV. Odzyskiwanie zmarłych

1. Powody odzyskiwań

2. Komunikacja ze zmarłymi

3. Metody rozmów

V. Wspólne podróże
VI. Park zmarłych

1. Czym jest Park

2. Przestrzeń wejściowa

3. Gość czy intruz

4. Wpływ wielowymiarowości na Park

5. Opiekunowie Parku

6. Struktura Parku

VII. Obszar potępionych

1. Droga do obszaru potępionych

2. Obszary indywidualne

3. Obszary grupowe

4. Splątanie emocji

5. Metody ucieczki

VIII. Podróże w przyszłość

1. Sztuczna inteligencja

2. Struktura społeczna

3. Pierwszy kontakt

4. Drugi kontakt

5. Zmierzch egzystencji

IX. Inna perspektywa

1. Rozwój szyszynki

2. Poszerzenie świadomości

3. Fraktalizacja i samopodobieństwa

4. Dalsze drogi

X. Nieproszeni goście

1. Zakotwiczeni w Międzystanie

2. Zjawa Żołnierz niemiecki

3. Zjawa Skoczek

4. Zjawa Polar

5. Zjawa Penny

6. Samoświadomy strażnik

XI. Spotkania z Przewodnikiem